VENTI - Agencja Interaktywna

Tu jeste: Strona gwna > Oferta > Projektowanie stron www > Tworzenie stron internetowych - etapy

Tworzenie stron internetowych - etapy

Tworzenie stron www to zoony proces wymagajcy specjalistycznych umiejtnoci wielu osb, na kadym etapie jego realizacji. Kada tworzona od podstaw strona internetowa wymaga rozpoznania potrzeb i oczekiwa naszych Klientw.

  1. Rozpoznanie potrzeb

W trakcie konsultacji z Pastwem ustalane s odpowiedzi na podstawowe pytania:

  • Jaki jest cel stworzenia strony internetowej?
  • Do kogo jest ona adresowana?
  • W jaki sposb strona www ma by wykorzystywana w dziaaniach promocyjnych?
  1. Planowanie

W oparciu o poczynione ustalenia okrelana jest zawarto merytoryczna oraz funkcjonalno strony www.
Na tym etapie tworzona jest podstawowa mapa podstron, powstaje zarys systemu nawigacji.

  1. Projektowanie strony www

Ostateczne ustalenia s wypadkow Pastwa oczekiwa i naszych propozycji. Nastpnie opracowywany jest projekt graficzny strony gwnej serwisu oraz kluczowych podstron i elementw funkcjonalnych. Tworzona jest dokumentacja serwisu w formie przejrzystego konspektu. Okrelana jest struktura bazy danych.

  1. Tworzenie strony www (kodowanie i programowanie strony internetowej)

Serwis www jest tworzony w oparciu o zaakceptowane projekty. Strona internetowa zostaje skodowana za pomoc jzyka HTML oraz zostaj zaprogramowane podstawowe funkcjonalnoci strony www. W tym momencie nastpuje instalacja wybranego systemu zarzdzania treci (CMS): TYPO3 lub VERTEsystem. Na koniec do serwisu zostaj doczone ewentualne animacje flash. Wszystko zostaje wykonane zgodnie z wczeniej przygotowan dokumentacj strony internetowej.
Termin wykonania okrelamy w umowie. W trakcie realizacji Klienci maj stay wgld w postpy prac. Strona internetowa w trakcje realizacji jest dostpna dla Klienta.

  1. Test poprawnoci wykonania serwisu www

Ju w trakcie tworenia strony www ale przede wszystkim po wykonaniu strony internetowej poszczeglne elementy serwisu s sprawdzane, testowane i udoskonalane.

  1. Publikacja strony www

Strona www zostaje uruchomiona na naszym serwerze lub innym, wskazanym przez Klienta.

  1. Usugi dodatkowe

Po publikacji serwisu w Internecie nasza agencja interaktywna oferuje usugi dodatkowe. Proponujemy autorsk opiek nad serwisem, pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych oraz kampanie reklamowe online.

 


Jeeli maj Pastwo pytanie dotyczce projektowania stron www prosimy o kontakt telefoniczny +48 42 639 89 02 lub o wysanie formularza.

Formularz
Jeeli chcesz poleci komu nasz stron wypenij poniszy formularz:
* Twoje imi:
* Twj e-mail:
* Imi odbiorcy:
* E-mail odbiorcy:
Komentarz:
* pole wymagane